reBoot in 45 seconden

Vanuit onze overtuiging dat teams de werkvorm van de toekomst zijn, hebben we reBoot opgericht.

Een dreamteam bestaat echt!

In dream-teams heersen er weinig conflicten, zijn er amper afwezigheden, ontstaat er een aanstekelijke gedrevenheid en komen massa’s innovatieve ideeën tot stand. Wij hebben het bij reBoot zelf mee-gemaakt, dus ontstond het idee om dit ook bij andere organisaties te gaan waar maken en een eigen activiteit uit de grond te stampen. Of uit het water, beter…

Bij reBoot helpen we teams om vanuit hun specifieke samenstelling en behoeften op unieke wijze samen te werken.

Herontdek de manier waarop je wil samenwerken met je team, zodat je topresultaten, spontane creativiteit en een lading ‘fun’ ervaart in je job.

Op een unieke locatie in de Leuvense Vaart trekken we de nodige tijd uit om samen de authentieke kwaliteiten van je team in kaart te brengen en de kwalitatieve relaties tussen de verschillende teamleden te versterken.

We helpen teams om échte co-creatie tot stand te brengen, oog te hebben voor de verscheidenheid van ieders competenties en hierdoor verbazingwekkende resultaten te bereiken.

Teams in verandering

Onderzoek toont aan dat 70% van verandering in een organisatie mislukt omwille van weerstand van de medewerkers. Aandacht voor het menselijk kapitaal in een veranderingstraject is volgens ons onmisbaar.

Teams vol talenten

We weten het al lang, en het is ook wetenschappelijk bewezen: Het detecteren, benoemen en inzetten van talent leidt tot geëngageerde, creatieve en productieve medewerkers. Maar wanneer maak je tijd om je eigen team onder de loep te nemen? Vaak doen teams dit pas als het fout loopt en er conflicten ontstaan, waardoor mensen vertrekken.

Via onze op maat uitgewerkte begeleiding helpt reBoot organisaties en teams om bij verandering een duidelijke koers uit te stippelen en van richting te veranderen, wat het beste werkt voordat problemen ontstaan.

We hebben ondervonden hoe, naast een professionele aanpak, ook humor, creativiteit en people skills onmisbaar zijn bij teams in een veranderingstraject. Dit typeert dan ook de aanpak die we bij reBoot hanteren.

Op maat, wat betekent dat eigenlijk?

Dat mag je echt heel letterlijk nemen: wij bouwen de inhoud en het materiaal van onze begeleiding op basis van jullie vraag. Wij houden niet van copy-paste en geloven in concrete voorbeelden en het gebruik van de taal van jouw team of organisatie. Voorzien van een creatieve insteek, en ons enthousiasme heb je dan alle ingrediënten die nodig zijn voor een leerproces dat blijft hangen (‘duurzaam’ noemen ze dat).

Uiteraard heb je hier als opdrachtgever heel wat inspraak. Lees ons stappenplan om te weten hoe we dit aanpakken.

Benieuwd hoe het voelt om je team te rebooten?

Teams vormen de sleutel tot succesvolle organisaties in een snel veranderende omgeving. Die verandering kan een nieuw teamlid zijn, een andere leidinggevende of een aangepaste teamdoelstelling omdat de markt dat vraagt. Bij reBoot ligt de focus op mensen laten groeien in productieve en gelukkige teams, en passen we principes uit zelfsturing, zelforganisatie en agile toe. Al geloven we niet in zelfsturing zonder sturing!

Wanneer reBoot inschakelen?

  • Je vindt dat de focus op de klant/zorgbehoevende/patiënt te weinig aanwezig is
  • Je ervaart in je team dat je mensen naast elkaar werken, met weinig overleg en samenwerking
  • De werkdruk in je team is te hoog en blijft hoog. Er is een aanhoudende vraag naar extra aanwervingen
  • Je merkt in je teams nood aan meer autonomie, aan meer teamgevoel
  • Je team worstelt met nieuwe doelstellingen, andere opdrachten
  • De medewerkers in je team zijn in een klaagcultuur vervallen, die je wilt omkeren
  • Je bent in je team op zoek naar een nieuw evenwicht doordat de samenstelling/leidinggevende veranderd is