LEIDERSCHAP

Leiderschap verdient bijzondere aandacht in je HR beleid; de hefboom binnen je organisatie is enorm.

reBoot bekijkt met jou welke leiderschapsstijlen passen binnen de cultuur van je organisatie. We zorgen bij aanwerving voor een nauwkeurige analyse met zicht op de kwaliteiten, ambities en stijl van je kandidaat-leidinggevende. Een focused assessment brengt leiderstalent en ontwikkelpotentieel duidelijk in kaart.

Breng het beste in je leiders naar boven met een ontwikkeltraject op maat. We onderzoeken het ontwikkelpotentieel van de leidinggevende, zijn connect met organisatie en werknemers, leiderschapsvaardigheden. Met een korte maar krachtige persoonlijke begeleiding neemt uw leidinggevende een stevige stap. Een waardevol pakket dus voor organisatie en deelnemer.

Testimonials