LEIDERSCHAP

Leiderschap verdient bijzondere aandacht in je HR beleid, de impact op je organisatie is enorm.

reBoot bekijkt met jou welke leiderschapsstijlen passen binnen de cultuur van je organisatie. We zorgen bij aanwerving voor een nauwkeurige persoonlijkheidsanalyse met zicht op de kwaliteiten, ambities en stijl van je kandidaat-leidinggevende. Een focused assessment brengt leiderstalent en ontwikkelpotentieel duidelijk in kaart.

Breng het beste in je leiders naar boven met een ontwikkeltraject op maat. We onderzoeken het ontwikkelpotentieel van de leidinggevende, zijn verbinding met organisatie en werknemers, leiderschapsstijl en bieden persoonlijke begeleiding en opleidingen waar nodig. Een waardevol pakket voor organisatie en deelnemer.