We kunnen als individu, team en organisatie sterker staan als we de onderlinge, persoonlijke  verschillen leren (h)erkennen, waarderen en inzetten.

Inzicht in onszelf en mekaar draagt niet alleen bij tot wederzijds begrip maar zorgt ook voor verbinding.  Verbinding om te communiceren en samen te werken. Het zijn immers onze onderlinge verschillen die ons uniek maken, maar ook complementair in onze samenwerking en in het realiseren van onze doelstellingen.

Het Insights Discovery model is een krachtige tool om te werken rond onder andere zelfinzicht, samenwerking en communicatie. Alhoewel het model gebaseerd is op het werk van de gerenommeerde psycholoog Carl Jung, kan je zonder enige voorkennis snel komen tot resultaten en actiepunten. Dankzij de eenvoudige taal van kleuren is het mogelijk om zeer snel diepgaand te gaan werken rond persoonlijke effectiviteit, communicatie en productieve samenwerking.

Insights Discovery kan in de volgende domeinen ingezet worden:

  • communicatie
  • leidinggeven
  • teamwerking
  • loopbaanbegeleiding
  • individuele coaching
  • sales

Zowel een éénmalige workshop als een meerdaags traject is mogelijk.