Sabrina Leten

Over Mij

Sabrina Leten °01/03/1979

Disc-facilitator, HR-professional, teambegeleider

“In verbinding met anderen, maar eerst met jezelf”

“Remember teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.” – Patrick Lencione.

Sabrina heeft 18 jaar ervaring als HR-professional binnen de privésector alsook de overheid. Momenteel is ze nog steeds actief als HR-Businesspartner in een lokaal bestuur. In deze sterk veranderende omgeving ondersteunt en begeleidt ze medewerkers, teams alsook management en maakt ze deel uit van diverse projectgroepen. Realisaties van deze projectteams zijn onder andere opmaak functiefamilies/-beschrijvingen en competentieprofielen, een nieuw klant- & dienstverleningsconcept, een geïntegreerd organisatiemodel stad en ocmw, missie/visie en waardebepaling ….
Ze is DISC facilitator en behaalde reeds de certificaten voor PPA (werkgedrag en persoonlijkheid), AIT (leervermogen en algemene intelligentie) en TEIQ (Emotionele intelligentie). Deze inzichten past ze reeds verschillende jaren toe op vlak van rekrutering, VTO, teambegeleiding, functiebepaling, leiderschap … Recent heeft ze zich verder verdiept in job- & teamcrafting.

Expertise:

  • HR-professional met ruime ervaring op vlak van rekrutering en functiebepaling
  • Facilitator teamsessies naar aanleiding van veranderingsprocessen, functiebepaling, risico-analyses,…
  • Begeleiden en ondersteunen van diverse projecten op vlak van HR en organisatiebeheer
  • DISC-model,
  • Job- & teamcrafting

Sociaal